ÖN BİLGİ FORMU Mayıs ayı indirimlerini kaçırmamak için hemen formu doldur.

Başarı Garantisi Sunan YÖKDİL Kursu

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Bakırköy şubesi ile YÖKDİL sınavından istediğiniz puanı alacaksınız. Hedeflerinize ulaşma noktasında en doğru sonuçlara ulaşmanıza vesile olacak olan YÖKDİL kurslarımız ile sınava hazırlık günümüz koşullarında çok daha kolay olmaktadır. YÖKDİL kursu programımıza kabul edilmeden önce Genel İngilizce seviye tespit sınavına girmeniz gerekmektedir. Seviyesi intermediate ve üstü çıkan adaylar YÖKDİL sınıflarına dahil edilirler. Intermediate altında olanlar öncelikle bu seviyeye getirilirler daha sonra YÖKDİL sınıflarına alınırlar.

YÖK-DİL

YÖKDİL sınavında başarılı olabilmek için; sınavla uyumlu, kelime, kısa metin çeviri ve gramer çalışmaları yapmanız, bu çalışmaları da çıkmış soru çözümleri, eğitim amaçlı soru çözümleri, bireysel çalışmalar, akademik kelime çalışmalar ile desteklemeniz ve yeterli sayıda gerçek zamanlı deneme sınavlarına girerek sınav tecrübenizi arttırmanız gerekmektedir.

Sınavda test edilen bu 4 unsurdan kelime bilgisi zor olduğu için derslerde kelime ağırlıklı bir çalışma okuma-çeviri ile desteklenmektedir. Gramer(dilbilgisi) öğretiminde ise konular sınavda çıktığı oranda anlatılmaktadır. Derslerde gerekli kelime, okuma ve gramer alt yapısı sağlandıktan sonra sınavın her bölümü için test tekniği ve soruları daha rahat çözmek için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

Bakırköy YÖKDİL kurslarımıza başvuran adaylar kursumuzda yapılan sınava göre veya daha önceki YÖKDİL veya YÖKDİL veya Akın seviye tespit puanlarına göre gruplandırılarak kendi dil seviyelerine uygun gruplarda derslere alınmaktadırlar.

Derslerde kelime, konu anlatımı/ soru çözümü, okuma ve çeviri yapılmaktadır.

  • YÖKDİL Kelime Eğitimi ve Testleri
  • YÖKDİL Okuma ve Çeviri Eğitimi
  • YÖKDİL’ e Gramer Eğitimi
  • YÖKDİL Soru Türleri için Test Teknikleri
  • Çıkmış ÜDS/ YÖKDİL Sorularının Çözümü
  • Tekrar Testleri
  • Özgün Deneme Sınavları

Bakirkoy İngilizce Kursu YÖK-DİL

Öğretmen Kadrosu

YÖKDİL Kursu eğitim kurumumuzda görevli olan eğitmenlerimiz konusunda uzman, tecrübeli ve belli bir bilgi birikimine sahip olan kişilerden oluşmaktadır. Kurumumuz eğitmenlerini dikkatle seçmekte, öğrencilerimize fayda sağlamayacak niteliklerde olan eğitmenlerle çalışmamaktadır. Öğrencilerimiz diledikleri takdirde anlamakta güçlük çektikleri konular hakkında eğitmenlerimiz ile yüz yüze eğitim alabilecekleri programlara dâhil olmaktadırlar. Bu sayede sınıf ortamında anlaşılması güç olan sınav konularının daha da pekiştirilerek öğretilmesi sağlanmaktadır. Öğretmenlerimiz standartların üzerinde bir özveri ile eğitim hizmeti vermektedirler. Bu durum da direk olarak öğrencilerimizin sınavlarındaki başarılarına olumlu yönde yansımaktadır.

YÖKDİL Sınavı Hakkında

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce dilinde yapılmaktadır.

Bakırköy YÖKDİL Kursumuz ile sınava; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversiteler tarafından dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar başvurabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan kursiyer sorumlu olacaktır. Kursiyerler, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Hatalı bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Kursiyerin, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya hatadan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmamaktadır. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki sınav döneminde yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru, sonraki dönemler için geçerli değildir.

Sınav evrakı 2 (iki) yıl sonra imha edilmektedir. Tüm sınav evraklarının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden halka duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.

YÖKDİL Sınavına Nasıl Başvurulur?

YÖKDİL sınav başvuruları elektronik olarak www.yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden ve sınav takviminde yer alan başvuru zamanı içinde gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL Kurslarımız aracılığı ile sınava hazırlanan adaylar sınavlara girmek istedikleri alanları sınav başvurusunda seçmeleri gerekmektedir. YÖKDİL Kurslarımız sınavlarda yüksek başarı elde etmeniz için gerekli olan tüm eğitimleri maksimum düzeyde gerçekleştirmektedir.

YÖKDİL Sınavı Kaç Soru ve Ne Kadar Süredir?

Bakırköy YÖKDİL Kurslarımız aracılığı ile almış olduğunuz eğitimler neticesinde katılım sağlayacağınız YÖKDİL Sınavı çoktan seçmeli olarak seksen adet sorunun sorulup, beş cevap seçeneği ile cevaplanılması beklenen sorulardan oluşmaktadır. Bu soruların cevaplanma süresi olarak da adaylara 180 dakikalık bir zaman dilimi verilmektedir.

YÖKDİL Sınavına Kimler, Hangi Şartlarla Başvurabilir?

YÖKDİL sınavına katılacak olan YÖKDİL kursu adaylarımız, yüksek öğretim kurumlarından birinde yüksek lisans eğitimi ve doçentlik sınavlarına katılmak istedikleri zaman, yabancı dil bilgi seviyelerini ölçmek istedikleri zaman başvurabilirler. Ayrıca sınava bazı üniversitelere girişte dil yeterliliği isteyen üniversitelere ibraz etmek üzere belge alma amacı ile katılmak isteyenler başvurabilmektedirler. Hangi amaç için olursa olsun, sonuç itibari ile katılım sağlanacak olan bu sınavlara en iyi şartlarda hazırlanılması gerekmektedir.

YÖKDİL Sınavına Nasıl Kayıt Yaptırılır?

YÖKDİL Sınavına nasıl kayıt yaptırılır? Kayıt aşamasına gelinceye kadar geçirilecek olan kurs süreci bu sorudan daha önemlidir. Bakırköy YÖKDİL kursu eğitimi alarak yüksek oranda başarı elde etmeleri için başarılı eğitmenlerimiz aracılığı ile çaba sarf etmekteyiz. Öğrencilerimizin sınavlarda elde ettikleri başarılar ise kurumuzda gurur kaynaklarımızın çoğalmasını sağlamaktadır. En sağlıklı eğitimleri alabileceğiniz, eğitmenleri özenle seçilmiş olan eğitim kurumuz ile görüşme sağlamadıysanız, halen daha şansınız var demektir. Sınavı başarı ile geçmek isteyen tüm adayların YOKDİL kurslarımıza gelerek uzman eğitmen ekibimizden eğitim almaları gerekmektedir. YÖKDİL Sınavına kayıt olmak için öncelikli olarak www.yokdil.yok.gov.tr adresine giriş yaparak üyelik gerçekleştirmek gerekmektedir. Gerçekleştirilen üyelik akabinde sınav başvurusu yapılacak süre zarfında kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır. Adaylar sınava girmeden önce yatırmaları gerekli olan sınav harçlarını yatırmakta ve sınav kayıtlarını gerçekleştirmektedirler. YÖKDİL kursu sınavına kayıt yaptıran tüm adaylarımıza sınavlarında başarılar dileriz.

ÖN BİLGİ FORMU

Communicative Approach Eğitim Sistemi

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Bakırköy şubesi olarak YÖKDİL eğitiminde Communicative Approach metodunu kullanıyor olmamızın ana sebebi öğrencilerin ilk günden başlayıp aniden ortaya çıkan yaratıcı rollere, araştırma ve projeler ile birlikte oyunlara odaklanarak gerçek dünyadaki durumlarla benzerlik gösteren durumlarla karşılaştıklarında iletişim kurmalarını sağlamaktır. Çift ve gruplar halinde öğrenme ilk planda tutulmaktadır.

Türk Amerikan Derneği Neden Farklıdır

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu A.B.D Ankara Büyükelçisi George Wadsworth, Robert Koleji Müdürü Floyd Black, Halide Edip Adıvar ve daha birçok bilindik kişi tarafından 1951 yılında kurulmuş ve resmi gazetede resmen onaylanarak ilan edilmiştir. Kurs bünyesinde hizmet vermekte olan öğretmenler öncelikle yazılı, ardından da sözlü sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu uygulamaya gerçekleştiren tek dil kursu olarak derslerde günümüzde son teknoloji ders yaklaşımlarını kullanmaktayız. Dersler 50 dakika olarak verilmektedir.

Türk Amerikan Derneği Sertifikası Farkı

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu sertifikası birçok yönden farklıdır. Derneğimizin kurucularının önemli kişiler ve kurumlar olması, Türkiye’nin ilk dil kursu olması, resmi gazetede onaylanması gibi farklardan dolayı Türk Amerikan Derneği sertifikası yurtiçinde ve yurtdışında çok prestijli bir belgedir. Her seviyede yapılan 4 quizi başarılı bir şekilde geçtiğiniz zaman prestijli Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Bakırköy sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Genel İNGİLİZCE
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
YDS KURSU
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
TOEFL KURSU
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR

BİZİ TERCİH EDENLER