TAD ve Çerezler

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha Fazla Bilgi

tad
×

750.000 Kursiyer Öğrendi SIRA SENDE!

ÖN BİLGİ FORMU

ÖĞRENCİLERİMİZ NE DEDİ?

Türkçe Kursu Eğitimi

Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Bakırköy şubesi, Türkçe kursu eğitim programı konuşma odaklı bir eğitim modelidir. İnteraktif olan eğitim modeli Communicative Approach çerçevesinde iletişimsel yaklaşım ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan eğitim sürecinde, öğrencilere Türkçe dilinin gerektirdiği tüm işlevleri etkili ve doğru şekilde kullanımı öğretimin temel amaçlarıdır.

Türkçe kursu  eğitim sistemi içerisinde amaç sadece Türkçe öğretmek değil bunun yanı sıra dilin kültürel yönleri ve kültürel faktörleri de amaçlanır. Bu sayede öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. Neyin neden gerekli olduğu soru işaretlerine gerek kalmadan aktarılmaktadır. Müfredatın yoğunluğu da bu çizelgede hazırlanarak özenle eğitimin gerekleri ile birleştirilir.

Türkçe kursu eğitimimizde dersler daha çok konuşma ağırlıklı olarak işlenir. Dersler’de öğrenciler birçok pratik yapma imkanı bulur ve bunları gerçek hayatta uygulama fırsatı bulurlar. Farklı kültürlerden olan öğrencilere Türkçe dilinin kendi dilleri veya kültürleri ile nasıl bağdaştığı anlatılır. Ya da ayrı görülen yerlerinin  neden ayrıldığı özenle anlatılır. Sadece görsel ve işitsel konuda değil eğitim süresince teknolojinin faydalarından da fazlasıyla yararlanması sağlanır ve bu durum öğrenimi daha da kolaylaştırır. Sınıflarda akıllı tahta sistemi yer almaktadır. Temiz, düzenli, modern ve eğlenceli ortamlarda dersler verilir.

A1 Başlangıç Seviyesi

A1 Başlangıç seviyesi olarak bilinen ve bu dile yeni başlayan öğrenci adaylarımız için oluşturulmuş bir seviyedir. Bu seviyede yapılan çalışmalar tüm öğrencilerimiz herhangi bir dil bilgisi olmasa da öğrenmek istediği dile temel bilgilerden giriş yapılır. Türkçe kursu eğitimlerimizde ilk olarak, dil bilgisi ve çoğu zaman rutin olarak kullandığımız sayı, renkler, günler, zamanlar öğrenciye aktarılır. A1 seviyesindeki kişi, seyahat ettiği ülkede Türkçe olarak basit durumlarda yeterli olacak şekilde dilini kullanabilir hale gelmiş olacaktır.

A1 başlangıç seviyemiz toplamda 82 saatten oluşmaktadır. Başlangıç seviyemizin kurları A1 ve A2 kurlarıdır.

Öğrenci başlangıç seviyesinde genel dil ile tanışır ve öncelikle temel bilgileri öğrenir. Edindiği temel bilgiler ile basit cümleler kurabilir hale gelir, kendini kısaca ifade edebilecek düzeye rahatlıkla ulaşır. Zaman kavramlarını ve eklerini bilir ve zaman ile ilgili konuşabilir, yazabilir. Kısa yorumlar yapabilecek ve istekte bulunabilecek düzeye gelir. Edinmiş olduğu terimler, cümle yapısını oluşturacak durumdadır ve bu durumda hız kazanacaktır.

Genelde kişilerin hafızalarında kelime dağarcıkları en çok bu seviyedeyken gelişim göstermektedir. Türkçe kursu başlangıç düzeyindeki öğrenciler edindikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir ve istediklerini yazılı olarak ifade edebilecek düzeye gelebilir.

A2 Başlangıç Seviyesi

A2 başlangıç seviyesinin ikinci aşamasıdır. Bu seviye, günlük konuşma dilinde başlangıç olarak adlandırılmaktadır. Bu seviyede öğrenciler kullandığı dilin temellerinde ustalaşmış, basit ve genel ihtiyaçlar için dili kullanabilir ve iletişim sağlayabilir hale gelmiştir.

A2 seviyesi, Türkçe konuşulan bir ülkeyi seyahat etme durumunda Türkçe konuşan kişilerle irtibat kurabilmek için yeterlidir. Türkçe kursu A2 seviyesi ileri derecede konuşmak için yeterli değildir, sadece bilindik konularla sınırlı kalmaktadır. Bu seviyede Türkçe kaynakları (TV, film, radyo, vs.) anlamak için yetersizdir.

Türkçe kursu A2 başlangıç seviyesine gelmiş kişi neler yapabilir?

 • Anlık alanlarda kendini ifade edebilir ( aile bilgisi, adres, alışveriş vs.) ve anlayabilir.
 • Bilindik konularda, basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren gündelik konularda açıklama yapabilir.
 • Geçmişini ve bulunduğu ortamın özelliklerini basit terimlerle açıklayabilir.

İlerleme durumu kursun türüne ve öğrencinin kendisine bağlı tutulsa da toplamda 82 saatlik ders ile kişilerin A2 başlangıç seviyesine ulaşabilmeleri mümkündür.

B1 Orta Seviye

B1 Orta seviyedeki bir kişi, belli bir yol kat etmiş kendini geliştirebilmiştir diyebiliriz. Artık bu kişinin kelime sayısı oldukça zengindir. Konuşmalarda açık ve sade dil kullanıldığında anlayabilir. Bunun dışında iş, okul, boş zaman etkinlikleri gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. Türkçe konuşulan tüm bölgede yaptığı seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumların üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları karşılaştırarak ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları aktarabilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirir ya da açıklamalarda bulunabilir. Profesyonel ya da bildiği alanlarda ki konularda basit metinler kullanabilir.

Türkçe kursu B1 seviyes, 82 saatten oluşmaktadır. 82 saatlik bir süreçde kişinin kazanımları da oldukça fazladır.

B1 Orta seviye de kişinin kazanımları

 • Ülkelere ait deyimleri ve kalıplaşmış ifadeleri yerinde kullanır.
 • Kullandığı dili nezaket kurallarına göre kullanır.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Geçmişteki bir olayı, basit ,yalın ve birbiriyle tutarlı cümleler kullanarak anlatabilir.
 • Birbirine bağlı ve tutarlı cümlelerle tecrübelerini anlatır. Olup biten konulardan bahsedebilir.

B2 Orta Seviye

Türkçe kursu B2 orta seviyesi, dil öğrenim durumuna göre dördüncü seviyedir. B2 seviyesinde, günlük konuşma dilinde güvenmek kelimesi ile eşdeğerdir. Kişiler İngilizce konuşması konusunda kendine göre güvenilen seviye konumundadır. Orta seviye üstündedir ve öğrenci B2 seviyesinde İngilizce konuşulan akademik ve profesyonel ortamlarda bağımsız olarak kendini ifade edebilme gücüne kavuşmuştur. Kişide fark ve doğruluk hususları sınırlı durumdadır.

Türkçe kursu B2 orta seviyesine gelmiş kişi neler yapabilir?

 • Uzmanlık alanında teknik tartışmalara girebilir, soyut ve somut anlam taşıyan konularda karışık olan metinlerin ana fikirlerini anlayabilecektir.
 • Karşısındaki İngilizce bilen kişiyle kasılma olmadan iletişim kurabilir ve iletişimi sağlayan akıcı bir konuşma sergileyebilir.
 • Geniş kapsamlı konularda net ve ayrıntılı metinler üretip, tartışmalı konularda avantaj ve dezavantajları belirleyerek görüşünü dile getirebilir.

İlerleme durumu her ne kadar kursun türüne ve öğrencinin kendisine bağlı tutulsa da toplamda 82 saatlik ders ile kişilerin B2 orta seviyesine ulaşabilmeleri mümkündür.

C1 Seviyesi

Türkçe kursu düzeyine gelmiş bir kişi, her yönde algıları açık ve kendini ifade edebilecek şekildedir. C1 seviyesindeki bu kişiler Türkçede zaman kavramını, soyut ve karmaşık yapıları anlayabilir düzeydedir. Türkçeyi açık, akıcı ve yalın bir şekilde kullanabilir. Bilgi ve belge yönetimlerinde görüş bildirebilir. Edebiyat, mizah, sanat, ekonomik hayat vb. konularda dili etkin kullanma becerisine sahip olmaktadır. C1 seviyesi 82 saatlik bir süreçten oluşmaktadır. Öğrenciler bu zaman diliminde eğitim almaktadır.

Türkçe kursu C1 seviyesini bitirmiş kişi alttaki becerileri elde etmiştir

 • Uzun ve zorlayıcı metinlerde geniş bir basamağı anlayabilir ve kavrayabilir.
 • Toplumsal ya da mesleki yaşamı içerisinde dilini esnek ve etkin şekilde kullanabilir.
 • Karmaşık bir konuda açık ve düzenli bir şekilde kendini anlatabilir.
 • Sözcükleri uzun uzun arama zorunda kalmadan doğal ve akıcı biçimde kendini aktarabilir.

C2 İleri Seviye

Türkçe kursu C2 İleri seviyesi altıncı ve son seviyedir. C2 seviyesinde günlük konuşmada çift dilli olarak tanımlanabilir. Aldığı iyi bir eğitimle ana dili Türkçe olan ve Türkçe konuşan bir kişi teknik olarak C2 seviyesindedir. Türkçe öğrenen sadece birkaç kişi bu seviyeye erişebilir. Profesyonel ve akademik hedefler bunu gerek görmemektedir.

Türkçe kursu C2 ileri seviyesine ulaşmış kişi neler yapabilir?

 • Sanal olarak karşılaştığı her şeyi rahat bir şekilde okuyabilir ve anlayabilir.
 • Farklı sözel ve yazılı kaynaklardan alınmış olan bilgileri özetleyebilir ve tartışma konularında fikirlerini anlaşılabilir sunumlarla düzeltme yapabilir.
 • En karmaşık durumlarda bile kendisini akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlam katmanlarını seri bir şekilde kullanabilir.

İlerleme durumuna göre toplamda 82 saatlik ders ile kişilerin C2 ileri seviyesine ulaşabilmeleri mümkündür.

Eğitim Materyalleri

Türkçe kursu Türkçe dil eğitimlerinde öğretmenlerin tecrübesi ve yeterliliği kadar, eğitimde kullanılacak olan materyallerde önemlidir. Bu sebepten dolayı eğitimlerde kullanılan materyal çeşitleri oldukça fazladır. Kurslarda çeşitli aktivitelerle desteklenen derslerde “İstanbul Yabancılar için Türkçe” kitapları kullanılmaktadır. Yabancılar için Türkçe dilini öğrenmede en etkili yol, dili sevmek ve benimsemektir. Bu nedenle kurumumuz dijital ortamları kullanmayı tercih etmektedir. Dersler de öğretmenlerimiz akıllı tahta sistemi kullanmaktadır. Böylece dersler daha eğlenceli hale gelmektedir.

Nesneler belirli görsellerle desteklenmeli ve çeşitli ses kayıtlarıyla dil için kulak aşinalığı yaratılmalıdır. Testler, görseller, okuma parçaları gibi ders içi ve ders dışı aktiviteler hazırlanır. Verilen dil eğitiminin anlaşılır biçimde olması için her yönden bakış açısı sağlanmaktadır.

Öğretmenler

Türkçe kursu eğitimde en önemli unsur eğitimcidir. Belli bir eğitimi almış ve alanda kendini geliştirmiş genel tabirle profesyonelleşmiş kişilere öğretmen denir. Eğitimde öğretmenin yeri bambaşkadır.

Alınacak kadroda, zorlu olan sözlü ve yazılı sınavlara tabii tutulmuş öğretmen adayları arasından en iyisini seçip, eğitim kalitemizi yüksek tutmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Alanında başarılı, disiplinli ve bildiği tüm bilgileri ayrıntısıyla paylaşmak eğitim politikamızın en önemli unsurlarındandır.

Türkçe kursumuzda en az 3 yıllık deneyim sahibi olan öğretmenlerimizin özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Öğretmenlerimiz alanlarında uzmanlaşmış, deneyimli ve formasyon sahibidir.
 • Kurumumuzda yapılacak olan derslere ve eğitim programına hakimdir.
 • Mesleki açıdan gerekli olan yetkinlik, yeterlilik ve donanıma sahiptir.
 • Öğrencileri ile sağlıklı ve güvenli iletişime geçen, gerekli motivasyonu sağlayacak ve başarılarını artırma konusunda hassasiyet gösterir.

Türkçe Özel Ders

Türkiye'de hayatlarını sürdürmeye gelen ya da eğitim almak isteyen birçok yabancı var. Kendilerini ifade edebilmek, anlatabilmek için Türkçe’yi öğrenmeleri gerekmektedir. Türkçe kursu’nu özel ders olarak alan kişiler amaçları doğrultusunda hızlıca Türkçeyi öğrenirler. Yabancılara diğer dillerde de olduğu gibi Türkçede de tüm dil becerilerinin aynı zamanda öğretilmesi gerekmektedir. Mevcut Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Türkçe eğitim müfredatı ile Türkçe’yi kısa sürede öğrenecekiniz. Özel derslerimiz sınıf ortamında verilen derslerden farklı olarak bire bir ve öğrencinin istediği zamanda, istediği saat aralığı kadar uygulanmaktadır. Türkçe özel kursu genellikle kurslar için zamanı olmayan ya da çoklu bir ortamda rahat edemeyen kişilerin tercih ettiği bir programdır.


Hemen TIKLA-ARA

Hemen TIKLA-YAZ